32
946
851
1412

Co ma być to bedzie, a jak już bedzie
to trzeba sie z tym zmierzyć.

Współpraca

Regulamin współpracy ze szkołą Argo Magic School

 

1. Szkoła Argo Magic School, określana jako AMS jest otwarta na współpracę.

2. W poniższym regulaminie każdą instytucję ubiegającą się o współpracę z AMS (szkołę, ministerstwo, bibliotekę, gazetę, osiedle, itp.) określa się mianem organizacji.

3. Organizacja współpracująca musi pracować minimalnie 1 miesiąc (liczone od pierwszego newsa zamieszczonego na stronie).

4. Współpraca jest obustronna, nie zajmujemy się promowaniem innych organizacji.

5. Po zgłoszeniu się z podaniem o współpracę, AMS ma czas dwóch tygodni na wysłanie odpowiedzi.

6. W ramach współpracy organizacja wymienia się z AMS buttonami, gdy ze strony organizacji zostaje usunięty button oznacza to nieodwracalne zerwanie współpracy. Zaznacza się także, że organizacja ubiegająca się o współpracę jest zobligowana do wklejenia naszego herbu szkoły na swoją stronę jako pierwsza.

7. AMS wyraża chęć uczestnictwa w konkursach, turniejach oraz uroczystościach w ramach współpracy.


 
Aby dodać organizację do współpracy napisz na dyrektorską sowę: dyrekcja.ams@gmail.com

Herb Naszej Szkoły

 

Współpraca