Klasa 1

Klasa 2

Staż

Plan na cały tydzień »

0
0
0
0

Nick
Hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Problemy z logowaniem?
Przypomnij hasło!
Regulamin stażów

1. Postanowienia ogólne.

& Staż to odbycie praktyki pod okiem nauczyciela prowadzącego i dyrekcji mający na celu przygotować czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.

& O odbycie stażu może się ubiegać każdy absolwent Argo Magic School lub innej zaprzyjaźnionej szkoły.

& O przyjęciu ucznia na staż decyduje dyrekcja w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

& Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż wyłącznie z dwóch przedmiotów.

& Nauczyciel prowadzący może mieć wyłącznie jednego stażystę w ciągu jednego roku szkolnego na jednym przedmiocie.

 

2. Przebieg stażu.

& Nauczyciel prowadzący ustala z stażystą dokładne zasady przebiegu i oceny stażu.

& Stażysta jest obecny na zajęciach wykładanych przez nauczyciela prowadzącego w klasie 1 i 2. Liczba obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem.

& Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcje w każdej klasie.

& Jedna lekcja wybrana przez stażystę zostanie oceniona przez dyrekcje. Pozytywny wynik tej wizytacji jest niezbędny do pomyślnego ukończenia stażu.

& Stażysta ma obowiązek stworzyć własny program nauczania przedmiotu, z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez dyrekcje i pozytywna z niego ocena jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu.

& Nauczyciel prowadzący może organizować dodatkowe lekcje dla stażysty celem poszerzania jego wiedzy. Lekcje te nie są obowiązkowe i nie muszą być odnotowywane w dokumentacji szkoły.

& Pod koniec roku, nauczyciel prowadzący wystawia ocenę stażyście (z zakresu T do W) podsumowując jego pracę. W ocenie musi jednak uwzględnić nadesłany przez dyrekcje wynik wizytacji i ocenę programu nauczania.

 

3. Prawa stażysty.

& Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w wielkiej sali szkoły oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.

& Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom z zastrzeżeniem, że każdy taki fakt musi odpowiednio uargumentować.

& Stażysta ma prawo do posiadania panelu na stronie szkoły, a więc do dodawania dzienników i pisania newsów.

& Stażysta ma prawo do udziału w radach pedagogicznych.