Klasa 1

Klasa 2

Staż

Plan na cały tydzień »

3745
10582
8289
9214

Nick
Hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Problemy z logowaniem?
Przypomnij hasło!
Regulamin Chatu

Każda osoba obecna w salach Argo Magic School ma, przede wszystkim, obowiązek przestrzegać regulaminu polfan.pl, który dostępny jest na stronie głównej serwisu. Oprócz tego, każdego użytkownika w salach Argo Magic School obowiązują następujące postanowienia:


1. W pokojach szkoły należy przebywać na stałym nicku. Nicki tymczasowe mogą być używane tylko po zgłoszeniu tego faktu dyrekcji i tylko w przypadku zawieszenia nicka czy problemu z logowaniem.

2. Na zajęciach uczniowie oraz kadra mają obowiązek przebywać na pełnych nickach, na których zarejestrowani są w szkole.

3. Osoba na nicku niezidentyfikowanym (nie odpowiadającym żadnej osobie zarejestrowanej), jeżeli odmówi ujawnienia swojej tożsamości dyrekcji, może zostać przez nią usunięta z pokojów AMS.

4. W pokojach AMS nie wolno reklamować innych szkół ani portali, a wrzucanie linków skutkuje najpierw ostrzeżeniem, a później banem wyegzekwowanym przez bota w sali.

5. Pisanie zbyt szybko, wrzucanie zbyt dużej liczby emotek lub wpisanie zbyt długiego wyrazu (;** z nieokreśloną liczbą * też traktowane jest jako wyraz) skutkuje kickiem za flood również wyegzekwowanym przez bota.

6. Dla utrzymania “czystości” na czacie ogólnym prosi się o nie pisanie “drabinką” oraz nie wrzucanie dużej liczby emotek. Jeżeli upomniana osoba nie zaprzestanie takiego zachowania, może zostać ukarana przez operatora pokoju kickiem bądź uciszeniem (/mute) na pół godziny.

7. Na czacie istnieje zakaz używania wulgaryzmów w jakiejkolwiek postaci. Osoby, ktore to robią zostają natychmiastowo ukarane kickiem.

8. Nie obrażamy, nie atakujemy ani nie wyśmiewamy się z innych użytkowników na czacie (w pokoju jak i na priv) - zarówno tych należących do społeczności AMS jak i tych z poza niej. Jeżeli upominana osoba nie zaprzestanie swojego zachowania, może zostać ukarana przez operatora pokoju kickiem bądź uciszeniem.

9. Czat główny nie jest miejscem na kłótnie - od tego są privy. Karą za nieprzestrzeganie tego punktu może być ban lub akcje wspomniane w punkcie 6.

10. Uczniowie i kadra mają obowiązek odnosić się do siebie w sposób odpowiedni ich pozycji. Uczeń przyłapany (nawet na klimatycznym) spoufalaniu się, obrażaniu bądź atakowaniu na lekcji kadry, innego ucznia lub dyrekcji zostanie ukarany. To samo odnosi się do stosunków kadry i dyrekcji to pozostałych użytkowników.

11. Operatorami w pokojach są obecni członkowie dyrekcji.

12. Operatorem w pokojach może zostać każda osoba, którą wskaże dyrekcja szkoły.

13. Half-operatorami w pokoju jest kadra oraz prefekci naczelni, jak również byli dyrektorzy, pod warunkiem że sprawowali tę funkcję przynajmniej dwa lata szkolne.

14. W szczególnych okolicznościach określonych przez dyrekcję szkoły, half-operatora otrzymać mogą zwykli prefekci szkoły.

15. Operatorom w szkole zabrania się używania komend ban, kick oraz mute w formach zabawy bądź ukarania bezpodstawnie innego użytkownika - będzie to traktowane jako nadużywanie pozycji operatora.

16. Kolor czerwony nicku przeznaczony jest jedynie dla operatorów.

17. Obecna dyrekcja ma prawo odebrać użytkownikowi half-operatora, jeśli:
a) W pokojach szkoły bądź innych pokojach czatu, użytkownik działa na szkodę szkoły bądź obraża i dyskredytuje innych operatorów/dyrekcję,
b) Zamieści on w temacie na czacie treści niezwiązane ze szkołą, np. reklamę,
c) Za pomocą bota użyje komendy kick/ban na użytkowniku pełniącym wyższą funkcję od niego,
d) Nadużywać on będzie pozycji operatora (patrz punkt 15),
e) half-operatorzy w sali nie będą stosować się do decyzji dyrekcji o banowaniu lub uciszaniu danego użytkownika,
f) Obecni half-operatorzy nie wywiążą się z obowiązków operatorskich wspomnianych we wcześniejszych punktach.

18. Osoby, które wprowadzają specjalnie w błąd społeczność AMS jak i osoby po za nią, moga zostać ukarani przez operatora pokoju uciszeniem na poł godziny.


Regulamin obowiązuje od 14 września 2014 r.


Regulamin zatwierdziła Dyrekcja AMS