32
946
851
1412

Nadejdzie czas,
w którym będziecie musieli wybierać między tym, co słuszne,
a tym, co łatwe.

Regulamin Chatu

Każda osoba obecna w salach Argo Magic School ma, przede wszystkim, obowiązek przestrzegać regulaminu polfan.pl, który dostępny jest na stronie głównej serwisu. Oprócz tego, każdego użytkownika w salach Argo Magic School obowiązują następujące postanowienia:


1. W pokojach szkoły należy przebywać na stałym nicku. Nicki tymczasowe mogą być używane tylko po zgłoszeniu tego faktu dyrekcji i tylko w przypadku zawieszenia nicka czy problemu z logowaniem.

2. Na zajęciach uczniowie oraz kadra mają obowiązek przebywać na pełnych nickach, na których zarejestrowani są w szkole.

3. Osoba na nicku niezidentyfikowanym (nie odpowiadającym żadnej osobie zarejestrowanej), jeżeli odmówi ujawnienia swojej tożsamości dyrekcji, może zostać przez nią usunięta z pokojów AMS.

4. W pokojach AMS nie wolno reklamować innych szkół ani portali (oprócz tych, z którymi nasza placówka podjęła współpracę, a wrzucanie linków skutkuje najpierw ostrzeżeniem, a później banem, wyegzekwowanym przez bota w sali.

5. Pisanie zbyt szybko, wrzucanie zbyt dużej liczby emotek lub wpisanie zbyt długiego wyrazu, (;** z nieokreśloną liczbą * też traktowane jest jako wyraz) skutkuje kickiem za flood, również wyegzekwowanym przez bota.

6. Dla utrzymania “czystości” na czacie ogólnym prosi się o nie pisanie “drabinką” oraz nie wrzucanie dużej liczby emotek. Jeżeli upomniana osoba nie zaprzestanie takiego zachowania, może zostać ukarana przez operatora pokoju kickiem bądź uciszeniem (/mute) na pół godziny.

7. Na czacie istnieje zakaz używania wulgaryzmów, w jakiejkolwiek postaci. Osoby, które to robią, na początku zostają ostrzeżone przez operatorów danego pokoju, a w przypadku niesubordynacji natychmiastowo ukarane kickiem.

8. Nie obrażamy, nie atakujemy ani nie wyśmiewamy się z innych użytkowników na czacie (w pokoju jak i na priv) - zarówno tych należących do społeczności AMS jak i tych spoza niej. Jeżeli upominana osoba nie zaprzestanie swojego zachowania, może zostać ukarana przez operatora pokoju kickiem bądź uciszeniem.

9. Czat główny nie jest miejscem na kłótnie - od tego są privy. Karą za nieprzestrzeganie tego punktu może być ban, mute bądź kick.

10. Uczniowie i kadra mają obowiązek odnosić się do siebie w sposób odpowiedni ich pozycji. Uczeń przyłapany (nawet na klimatycznym) spoufalaniu się, obrażaniu bądź atakowaniu na lekcji kadry, innego ucznia lub dyrekcji zostanie ukarany. To samo odnosi się do stosunków kadry i dyrekcji do pozostałych użytkowników.

11. Operatorami w pokojach są obecni członkowie dyrekcji oraz każda osoba, którą uznają oni za godną tego tytułu. 

12. Half-operatorami w pokoju jest kadra oraz prefekci naczelni, jak również byli dyrektorzy, pod warunkiem że sprawowali tę funkcję przynajmniej dwa lata szkolne i aktualna dyrekcja wyrazi na to zgodę.

13. W szczególnych okolicznościach określonych przez dyrekcję szkoły, half-operatora otrzymać mogą zwykli prefekci szkoły.

14. Operatorom w szkole zabrania się używania komend ban, kick oraz mute w formach zabawy bądź ukarania bezpodstawnie innego użytkownika - będzie to traktowane jako nadużywanie pozycji operatora.

15. Kolor czerwony nicku przeznaczony jest jedynie dla operatorów.

16. Obecna dyrekcja ma prawo odebrać użytkownikowi half-operatora, jeśli:
a) W pokojach szkoły bądź innych pokojach czatu, użytkownik działa na szkodę szkoły bądź obraża i dyskredytuje innych operatorów/dyrekcję,
b) Zamieści on w temacie na czacie treści niezwiązane ze szkołą, np. reklamę,
c) Za pomocą bota użyje komendy kick/ban na użytkowniku pełniącym wyższą funkcję od niego,
d) Nadużywać on będzie pozycji operatora (patrz punkt 15),
e) half-operatorzy w sali nie będą stosować się do decyzji dyrekcji o banowaniu lub uciszaniu danego użytkownika,
f) Obecni half-operatorzy nie wywiążą się z obowiązków operatorskich wspomnianych we wcześniejszych punktach.

17. Osoby, które wprowadzają specjalnie w błąd społeczność AMS jak i osoby poza nią, moga zostać ukarani przez operatora pokoju uciszeniem na poł godziny.


Regulamin obowiązuje od 14 września 2014 r.

Poprawki zostały wprowadzone dnia 12 października 2019 r.


Regulamin zatwierdziła Dyrekcja Argo Magic School.