-
4972
-
7516
-
6345
-
13388
gryfindor
Prefekt:
Nieznany
hufflepuff
Prefekt:
Nieznany
ravenclaw
Prefekt:
Nieznany
gryfindor
Prefekt:
Nieznany
Logowanie


Login:
Hasło:
Zapomniane hasło?
Wypij eliksir pamięci!

Aperacjum

Redaktor Naczelna
Amelie Carter-Moore

Regulamin Stażu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Staż Zawodowy to odbycie praktyki pod okiem Profesora prowadzącego i Dyrekcji mający na celu przygotowanie czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.
 2. O odbycie stażu może się ubiegać absolwent Argo Magic School.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu na staż ucznia podejmuje Opiekun Stażu w porozumieniu z Dyrekcją.
 4. Podczas jednego roku szkolnego uczeń może mieć staż z dowolnej liczby przedmiotów.
 5. O ilości Stażystów na danym przedmiocie decyduje Profesor prowadzący. 

§2 PRZEBIEG STAŻU

 1. Profesor prowadzący ustala ze stażystą dokładne zasady przebiegu i oceny stażu.
 2. Stażysta ma obowiązek do uczęszczania na zajęcia wykładanych przez Profesora prowadzącego w klasie I i II. Liczba obecności niezbędna do ukończenia stażu jest ustalana indywidualnie z nauczycielem. Jednakże nie może ich być mniej niż 50%.
 3. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję, która zostanie oceniona przez Profesora prowadzącego przedmiot. W przypadku negatywnej oceny zaleca się powtórzenie wizytacji.
 4. Stażysta ma obowiązek stworzyć własny program nauczania przedmiotu, z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez Mentora Stażu i pozytywna z niego ocena jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu. Mentor zobowiązany jest dostarczyć PN stażysty razem z podsumowaniem stażu. 
 5. Profesor prowadzący zobowiązany jest do organizacji dodatkowych lekcji dla Stażysty w formie 1h tygodniowo uwzględnionej w planie zajęć celem poszerzania jego wiedzy. Stażysta, aby zaliczyć dodatkowe lekcje musi uzyskać minimum 80% frekwencji. Ponadto na zajęciach mogą odbywać się kartkówki, sprawdziany i inne formy sprawdzania wiedzy Stażysty.
 6. Profesor zobowiązany jest do dodawania dzienników lekcyjnych do systemu z przeprowadzonych zajęć w oddziale "Staż".
 7. Wraz z upływem 8 tygodnia Profesor zobowiązany jest do wysłania na sowę Opiekuna Stażu podsumowania z przeprowadzonej praktyki. Podsumowanie powinno zawierać:
  - ocene aktywności i zaangażowania ,
  - poziom zainteresowania przedmiotem,
  - ocene z wizytacji (wraz ze schematem jakie punkty zostały ocenione),
  - ocene planu nauczania,
  - procentową frekwencję na lekcjach w obu klasach,
  - informację czy Stażysta wykonywał dodatkowe prace domowe/pisał kartkówki,
  - ocene końcową (T-W).

§3 PRAWA STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w Wielkiej Sali, w sali gdzie wykładany jest przedmiot oraz w dormitorium swojego domu.
 2. Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji, którą prowadzi w formie zaliczenia za zgodą Profesora.
 3. Stażysta ma prawo do brania udziału w zabawach i konkursach organizowanych przez Argo Magic School.
 4. Stażysta ma prawo do spędzania czasu w dormitorium, w którym był uczniem. Wyjątkiem jest dzień spotkania domu w I tygodniu semestru, jeśli nie otrzyma na to zgody Opiekuna.
 5. Stażysta ma prawo do zorganizowania konkursu z przedmiotu, z którego realizuje staż zawodowy po wcześniejszym zgłoszeniu tego Opiekunowi Stażu i wybraniu odpowiedniego terminu.
 6. Stażysta ma prawo być drugim opiekunem domu, jeśli stanowisko pierwszego będzie pełnił nauczyciel. Będzie wtedy pełnić funkcję pomocnika. 

§4 PRZERWANIE/NIEZALICZENIE STAŻU

 1. Stażysta ma prawo przerwać Staż Zawodowy bez podania przyczyny.
 2. Dyrekcja AMS, Opiekun Stażu oraz Mentor Stażu mogą wypowiedzieć Staż w sytuacji gdy:
  - stażysta lekceważy Profesora i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
  - stażysta niewywiązuje się ze swoich obowiązków,
  - stażysta świadomie i umyślnie łamie przepisy zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
  - stażysta prowadzi antyreklamę szkoły,
  - stażysta przywłaszcza sobie prace dydaktyczną profesora prowadzącego przedmiot.
 3. W przypadku niezaliczenia Stażu Zawodowego, uczeń ma prawo do:
  - odwołania się od decyzji Profesora przedstawiając konkretne argumenty,
  - ponownego podejścia do praktyki w kolejnym semestrze.

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
13 grudnia 2019 r.
 
Zaktualizowano:
Dyrekcja Argo Magic School
13 kwietnia 2021 r.
Wydarzenia

Cotygodniowa Zmagania Argomagicznych Domów #2
Dzisiaj o 1800

ArgoLotto #2
Dzisiaj o 2359

Zebranie Redakcji Aperacjum
18 października 2021 o 2035

Zakupy na ulicy Pokątnej
18 października 2021 o 2359

Konkurs z OnMSu
20 października 2021 o 2010

Konkurs ze Smokologii
24 października 2021 o 2200

Zapisy

Zapisy na XLIV rok szkolny zostały otwarte! 

Uczniowie

Nauczyciele

Wszyscy Uczniowie
Wszyscy Nauczyciele

Liczba studentów:

Gryffindor: 74
Hufflepuff: 81
Ravenclaw: 77
Slytherin: 94

Plan Lekcji

Klasa I

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Klasa II

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Staż Zawodowy

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Plan na cały tydzień »

Brak zastępstw na dziś - lekcje odbywają się wg planu.

Wszystkie zaplanowane zastępstwa

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor
Amelie Carter-Moore
amelie.carter.moore@gmail.com

Dyrektor
Aria Glauver
prof.ariaglauver@gmail.com

Dyrektor
Dona Ashe
dona4she@gmail.com

Dyrektor
Kassandra Grimshaw
kassandrawhiteowl@wp.pl

Dyrektor
Olivia Wilde
dyr.oliviawilde@gmail.com 

Sowa Dyrekcji:
dyrekcja.ams@gmail.com 

Statystyki

 • Unikalnych odwiedzin: 13021
 • Wszystkich odwiedzin: 129325
 • Osób on-line: 8
  w tym 0 zalogowanych