59492
29750
46535
79721

Strona Główna Status Szkoły Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Regulamin Pisania Newsów
 1. Newsy powinny być czytelne i przejrzyste, a tekst musi być wyjustowany.
 2. Treści newsów muszą dotyczyć szkoły lub wydarzenia, w którym szkoła uczestniczy. 
 3. Stosujemy zasady poprawnej ortografii i interpunkcji.
 4. Obrazki do newsów stosujemy tylko zgodnie z kategorią. W przypadku innych obrazków należy uzyskać zgodę dyrekcji.
 5. Najważniejsze informacje mogą być pogrubione, podkreślone lub pochylone według własnego uznania.
 6. W każdym newsie powinien znaleźć się zwrot do adresata (oznaczony jako Nagłówek 3).
 7. Każdy news musi być podpisany imieniem i nazwiskiem - zaleca się stosowanie podpisu graficznego.
 8. Aby podkreślić nazwę domu oraz ważne informację stosujemy następującą kolorystykę:
  - Gryffindor (#d63434)
  - Hufflepuff (#e5d828)
  - Ravenclaw (#7f83de)
  - Slytherin (#4baa5c)
  - Stażyści (#ff0074)
  - Profesorowie (#9d49c7)
  - Ważne informacje (#957564)
  - Ważne informacje (#c0a758)
 9. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do edycji bądź usuwania newsów, jeśli nie spełniają one standardów. Notoryczne łamanie zasad skutkować będzie punktami ujemnymi.
Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaktualizowano:
31 marca 2021 r.