59492
29750
46595
81229

Strona Główna Status Szkoły Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
System oceniania nauczycieli

Kadra Pedagogiczna Argo Magic School będzie oceniana przez dyrekcję. Za niewywiązywanie się z obowiązków przewidziane są konsekwencje. Ocenie podlegać będą poniższe aspekty:

1. DZIENNIKI LEKCYJNE

 • za każdy dziennik dodany w dniu przeprowadzonej lekcji +5 pkt (dotyczy zastępstwa)
 • za każdy dziennik dodany w terminie +4 pkt
 • za każdy dziennik dodany w terminie bez zapisu z lekcji (loga) +2 pkt
 • za dodanie dziennika po terminie 3 dni +0 pkt
 • za brak dodanego dziennika -4 pkt

2. DZIENNIKI OCEN

 • za systematyczne uzupełnianie dziennika +3 pkt
 • za niewywiązywanie się z obowiązku -3 pkt

3. ZASTĘPSTWA

Za każde przeprowadzone zastępstwo nauczyciel otrzymuje +3 punkty. Natomiast jeśli doda dziennik lekcyjny w dniu przeprowadzonej lekcji uzyska bonusowe +2 punkty.

4. KONKURSY I OLIMPIADY

Każdy profesor zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum jednego konkursu na stronie związanego z nauczanym przedmiotem oraz do pomocy w organizacji jednej zabawy podczas całego semestru. Niewywiązanie się z obowiązku oznacza -3 pkt.

 • za przeprowadzenie konkursu jednoetapowego +3 pkt
 • za przeprowadzenie olimpiady szkolnej +3 pkt
 • za przeprowadzenie olimpiady międzyszkolnej +6 pkt
 • za udział w konkursie na stronie (za każdy jeden konkurs) +1 pkt

UWAGA! Dyrekcja doda punkty po całkowitym rozliczeniu się z konkursu/olimpiady przez profesora.

5. WIZYTACJE

Podczas całego semestru odbędzie się wizytacja z każdego przedmiotu. Aby zaliczyć wizytację Profesor musi uzyskać 75% oceny całościowej. Na ocenę składają się:

 • sprawiedliwe punktowanie uczniów (0-1pkt)
 • przygotowanie profesora do zajęć (0-1pkt)
 • ustawienie tematu zgodnie z planem nauczania (0-1pkt)
 • kontakt z uczniami (0-2pkt)
 • punktualność i przestrzeganie regulaminów (0-1pkt)
 • atrakcyjność lekcji (0-2pkt)
 • ocena uczniów (0-2pkt)

W sytuacji gdy Profesor niezaliczy wizytacji Dyrekcja omówi z nim błędy, a następnie odbędzie się wizytacja poprawkowa, która ma na celu sprawdzenie czy Profesor dostosował się do wzkazówek.

 • za zaliczenie wizytacji +3 pkt
 • za niezaliczenie wizytacji -3 pkt
 • za zaliczenie wizytacji poprawkowej +2 pkt
 • za niezaliczenie wizytacji poprawkowej -2 pkt

UWAGA! Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zaplanowanej wizytacji skutkuje wynikiem negatywnym.

6. DEKRETY INKWIZYTORA

Profesor ma obowiązek przestrzegania dekretów inkwizytora. Za nieprzestrzeganie dekretów profesor otrzymuje -3 pkt.

7. POZOSTAŁE

 • Obecność na radzie +3 pkt
 • Obecność na rozpoczęciu +3 pkt
 • Nieobecność na radzie/rozpoczęciu -3 pkt
 • Organizacja zabawy na czacie +2 pkt 
 • Pomoc dyrekcji +2-5 pkt (według uznania dyrekcji)
 • Opieka nad domem +8 pkt (za cały rok)
 • Wystawienie ocen proponowanych w terminie +2 pkt
 • Niewystawienie ocen proponowanych w terminie -2 pkt
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach -3 pkt

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaktualizowano:
18 marca 2021 r.