gryfindor
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
hufflepuff
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
ravenclaw
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
gryfindor
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
Logowanie


Login:
Hasło:
Zapomniane hasło?
Wypij eliksir pamięci!

Aperacjum

Redakcja Naczelna
Alexandra Herondale

Sport

Obecny Mistrz
Klubu Pojedynków:
Adeline Blivar

Obecni Posiadacze
Pucharu Quidditcha:
Oddział Specjalny

System oceniania uczniów

Każdy profesor nauczający w Argo Magic School ma obowiązek przestrzegać niżej wymienionych zasad. Za niedostosowanie się do regulaminu dyrekcja ma prawo wyciągnąć konsekwencje.

1. SKALA OCEN

NAZWA OCENY

SKALA OCEN

SKRÓT

Wybitny
93% - 100% W
Powyżej Oczekiwań
80% - 92% PO
Zadowalający
65% - 79% Z
Nędzny
48% - 64% N
Okropny
30% - 47% O
Troll
0% - 29% T


2. PUNKTACJA ZA ZDOBYTE OCENY

WAGA OCENY

W

PO

Z

N

O

T

(6)
30 25 20 15 10 -15
(5)
25 20 15 10 5 -15
(4)
20 15 10 10 5 -10
(3)
15 10 8 6 4 -10
(2)
12 10 8 6 4 -5
(1)
10 8 6 4 2 -5


3. GRATYFIKACJE ZA KONKURSY

 • za zwykły konkurs przedmiotowy uczeń może uzyskać maksymalnie 40 pkt i 40 gal;
 • za konkurs, który wymaga od ucznia kreatywności i większej pracy uczeń może uzyskać maksymalnie 70 pkt i 70 gal. Ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja - profesor zobowiązany jest przed przyznaniem większej puli punktów poinformować o tym dyrekcję.


4. GRATYFIKACJE ZA OLIMPIADY

SZKOLNA

MIĘDZYSZKOLNA

MIEJSCE PUNKTY GALEONY MIEJSCE PUNKTY GALEONY
I 120 120 I 300 300
II 90 90 II 250 250
III 60 60 III 200 200
UDZIAŁ 30 30 UDZIAŁ 90 90

(dotyczy reprezentowania szkoły na olimpiadzie w formie jednego etapu - w przypadku reprezentacji dwóch lub większej liczby etapów punktów należy proporcjonalnie zwiększyć)

5. DODATKOWE GRATYFIKACJE

NAZWA GRATYFIKACJI

ILOŚĆ

obecność na zajęciach 3 pkt
aktywność na zajęciach 0-50 pkt
wykonanie listy obecności z lekcji 5 pkt
wysłanie zapisu z lekcji w formie loga 2 pkt
pomoc nauczycielowi przy organizacji konkursu 10-15 pkt
pomoc przy zabawie - liczenie punktów 5-10 pkt
pomoc nowemu uczniowi (założenie stałego nicka, inne) 0-5 pkt

6. FORMY OCENIANIA

 • Egzamin - sprawdzian wiedzy obejmujący wiedzę z dwóch lat nauki, przeprowadzony w drugiej klasie zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
 • Sprawdzian - sprawdzian wiedzy obejmujący wiedzę z całego roku szkolnego, który jest przeprowadzany w pierwszej klasie zgodnie z harmonogramem.
 • Kartkówka - sprawdzenie wiedzy z ostatnich trzech lekcji w formie niezapowiedzianej, krótkiej pracy pisemnej.
 • Praca domowa - obowiązkowa praca pisemna, której szczegóły muszą znaleźć się w spisie prac domowych. Zazwyczaj wysyłana przez sowę.
 • Praca dodatkowa - nieobowiązkowa praca pisemna, również wysyłana poprzez sowę. Jej szczegóły powinny znaleźć się w dzienniku, a uzyskana ocena jest dodatkową. Nauczyciel nie ma prawa wymagać wykonania pracy, ponieważ jest ona dla chętnych.
 • Odpowiedź ustna - polega na sprawdzeniu indywidualnej wiedzy ucznia z ostatniej lekcji poprzez przepytanie go podczas lekcji.
 • Praktyka - praca pisemna polegająca na ćwiczeniu praktycznym zarówno podczas lekcji jak i po jej odbyciu się. Nauczyciel przeprowadzający praktykę zobowiązuje się do wyjaśnienia czego wymaga oraz co podlega ocenie.

7. FORMY UZYSKANIA KLASYFIKACJI

Aby zostać klasyfikowanym z przedmiotu uczeń musi spełnić dwa warunki:

 • uczeń musi uzyskać minimum 30% obecności na zajęciach z danego przedmiotu;
 • uczeń musi posiadać minimum 3 oceny z danego przedmiotu.

8. CO MUSZĘ ZROBIĆ ABY ZDAĆ DO KOLEJNEJ KLASY?

 • uczeń klasy I, aby uzyskać promocję do klasy II musi uzyskać pozytywne oceny z minimum 10 obowiązkowych przedmiotów;
 • uczeń klasy II, aby zostać absolwentem musi uzyskać z 11 obowiązkowych przedmiotów oceny pozytywne oraz z tych przedmiotów musi zaliczyć egzaminy na minimum 30%;
  W przypadku otrzymania negatywnej oceny z jednego przedmiotu lub niezaliczenia egzaminu na min, 30% dyrekcja ma prawo w okresie wakacji zrealizować na prośbę ucznia sesję poprawkową.

9. CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO PODCZAS ROKU WAKACYJNEGO?

 • aby otrzymać świadectwo, kursant musi pozytywnie zaliczyć przynajmniej jeden kurs;
 • wymagania dotyczące zaliczeń kursów znajdują się w Ofercie Edukacyjnej.

10. CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI NIE UDAŁO MI SIĘ ZDAĆ SEMESTRU?

 • jeśli uczeń otrzymał dokładnie o jedną więcej ocenę Troll bądź nieklasyfikację niż mógł, może ubiegać się o poprawkę z wybranego przez siebie niezdanego przedmiotu z zaznaczeniem, że może wybrać tylko jeden, nawet jeśli poprawka z wybranego się nie powiedzie;
 • uczeń ma po zakończeniu tydzień, by zgłosić się na poprawkę do wybranego nauczyciela, a na podejście do poprawki trzy tygodnie (włączając tydzień, który uczeń ma na zgłoszenie się); w przypadku zgłoszonej od razu dłuższej niedyspozycji, sprawa terminu będzie rozważona indywidualnie przez dyrekcję;
 • nauczyciel ma obowiązek dopuścić ucznia do poprawki, jednak może tę decyzję cofnąć bezpowrotnie w momencie dopuszczenia się przez ucznia oszustwa (plagiatu, niesamodzielnej pracy, itd.);
 • uczeń może odwołać się od decyzji wymienionej w punkcie wyżej bezpośrednio do dyrekcji, podając swoje argumenty - decyzja, jaką podejmie wtedy dyrekcja w kwestii sprawy, będzie już niepodważalna;
 • podczas poprawki uczeń będzie musiał nadrobić tyle ocen, ile oryginalnie brakowało mu do klasyfikacji z wybranego przedmiotu po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym;
 • nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pracę poprawkową w ciągu miesiąca od zakończenia (tydzień po ostatecznym terminie podejścia ucznia do sesji poprawkowej) i wysłać na maila dyrekcji podsumowanie, w którym zawarte mają być:
  • spis nadrabianych prac i uzyskane za nie oceny
  • procenty z egzaminu, jeśli uczeń do takiego podchodził w ramach poprawki
  • ocena końcowa
 • maksymalną oceną końcową, którą uczeń może otrzymać, z przedmiotu poprawianego jest Nędzny;
 • jeśli poprawiany będzie egzamin (w przypadku drugoklasistów) to na świadectwie przy ocenie pojawią się procenty egzaminu poprawkowego;
 • świadectwo zostanie oficjalnie przyznane uczniowi na rozpoczęciu następnego semestru;
 • jeśli piszący poprawkę uczeń to drugoklasista, to wyjątkowo będzie mógł ubiegać się o staż, zanim otrzyma to świadectwo.

11. ZDAWANIE EKSTERNISTYCZNE

 • w przypadku braku możliwości uczęszczania na zajęcia z konkretnych przedmiotów, można zaliczyć je eksternistycznie. Oznacza to, że obecności nie będą brane pod uwagę przy klasyfikacji, co jednocześnie wyklucza możliwość zdobycia oceny z aktywności na zajęciach;
 • chęć zdawania eksternistycznego z przedmiotu należy zgłosić nauczycielowi drogą mailową w ciągu pierwszego tygodnia semestru - w wyjątkowych sytuacjach (późniejszy zapis, itd.) można zrobić to także później; 
 • nauczyciel ma prawo odmówić uczniowi zdawania eksternistycznego, podając konkretny powód;
 • nauczyciel ma prawo cofnąć swoją zgodę na zdawanie eksternistyczne ucznia, jeśli okaże się, że uczeń wykorzystuje ten tryb zdawania, by aktywnie udzielać się w Wielkiej Sali podczas trwania zajęć, bądź nie wywiązuje się z ustalonych terminów/obowiązków;
 • uczeń ma prawo odwołać się od decyzji nauczyciela (przedstawionej w trzecim oraz czwartym punkcie) u dyrekcji - decyzja dyrekcji będzie w tym wypadku ostateczna;
 • chęć zdawania eksternistycznego z trzech bądź więcej przedmiotów należy zgłosić dyrekcji drogą mailową w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestru - w mailu należy uwzględnić liczbę przedmiotów zdawanych eksternistycznie razem z informacją, czy profesorowie wyrazili już zgodę;
 • na każde trzy przedmioty zdawane eksternistycznie uczeń jest zobowiązany napisać jeden esej na wybrany przez siebie temat (z kilku zaprezentowanych przez dyrekcję), który należy wysłać w ustalonym terminie;
 • wszystkie wymagania dotyczące esejów zaliczeniowych zostaną przedstawione indywidualnie uczniowi drogą mailową.
Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaktualizowano:
12 czerwca 2023 r.
 
Wydarzenia

Zgłoszenia na Staż Zawodowy
01 października 2023 o 2359

Rozpoczęcie LI Roku Szkolnego
15 października 2023 o 1900

Zapisy

Zapisy na LI rok szkolny zostały otwarte! 

Uczniowie

Nauczyciele

Wszyscy Uczniowie
Wszyscy Nauczyciele

Liczba studentów:

Gryffindor: 14
Hufflepuff: 13
Ravenclaw: 22
Slytherin: 29

Plan Lekcji

Klasa I

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Klasa II

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Staż Zawodowy

 • Dzisiaj nie ma lekcji!

Plan na cały tydzień »

Zastępstwa

Brak zastępstw na dziś - lekcje odbywają się wg planu.

Wszystkie zaplanowane zastępstwa

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor
Alexandra Herondale
alexandra.herondale1@gmail.com 

Dyrektor
Angelika Walker
angelika.walker195@gmail.com

Dyrektor
Kassandra Grimshaw
kassandrawhiteowl@gmail.com

Dyrektor
Olivia Wilde
dyr.oliviawilde@gmail.com

Dyrektor
Zara C. Dubois
zrc.dubois@gmail.com

Sowa Dyrekcji:
dyrekcja.ams@gmail.com

Rankingi


Top 5 Uczniów:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Uczniów]

Top 5 Nauczycieli:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Nauczycieli]

Top 5 Stażystów:

Żadna osoba nie zdobyła jeszcze punktów.

[Ranking Stażystów]
Statystyki

 • Unikalnych odwiedzin: 74146
 • Wszystkich odwiedzin: 1127607
 • Osób on-line: 3
  w tym 0 zalogowanych