5566
9311
14201
14422

Strona Główna Status Szkoły Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
System oceniania uczniów

Każdy Profesor nauczający w Argo Magic School ma obowiązek przestrzegać niżej wymienionych zasad. Za niedostosowanie się do regulaminu Dyrekcja ma prawo wyciągnąć konsekwencję.

1. SKALA OCEN

NAZWA OCENY

SKALA OCEN

SKRÓT

Wybitny
95% - 100% W
Powyżej Oczekiwań
83% - 94% PO
Zadowalający
70% - 82% Z
Nędzny
47% - 69% N
Okropny
30% - 46% O
Troll
0% - 29% T


2. PUNKTACJA ZA ZDOBYTE OCENY

WAGA OCENY

W

PO

Z

N

O

T

(6)
30 25 20 15 10 -15
(5)
25 20 15 10 5 -15
(4)
20 15 10 5 0 -10
(3)
15 10 8 6 4 -10
(2)
12 10 8 6 4 -5
(1)
10 8 6 4 2 -5


3. GRATYFIKACJE ZA KONKURSY

  • za zwykły konkurs przedmiotowy uczeń może uzyskać max 40 pkt i 40 gal
  • za konkurs, który wymaga od ucznia kreatywności i większej pracy uczeń może uzyskać max. 70 pkt i 70 gal. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrekcja - Profesor zobowiązany jest przed przyznaniem większej puli punktów poinformować o tym Dyrekcję


4. GRATYFIKACJE ZA OLIMPIADY

SZKOLNA

MIĘDZYSZKOLNA

MIEJSCE PUNKTY GALEONY MIEJSCE PUNKTY GALEONY
I 120 120 I 300 300
II 90 90 II 250 250
III 60 60 III 200 200
UDZIAŁ 30 30 UDZIAŁ 90 90

(dotyczy reprezowania Szkoły na Olimpiadzie w formie 1 etapu - w przypadku reprezentacji dwóch lub więcej etapów ilość punktów należy proporcjonalnie zwiększyć)

5. DODATKOWE GRATYFIKACJE

NAZWA GRATYFIKACJI

ILOŚĆ

obecność na zajęciach 3 pkt
aktywność na zajęciach 0-40 pkt
wykonanie listy obecności z lekcji 5 pkt
wysłanie zapisu z lekcji w formie loga 2 pkt
pomoc nauczycielowi przy organizacji konkursu 10-15 pkt
pomoc przy zabawie - liczenie punktów 5-10 pkt
pomoc nowemu uczniowi (założenie stałego nicka, inne) 0-5 pkt


6. FORMY UZYSKANIA KLASYFIKACJI

Aby zostać klasyfikowanym z przedmiotu uczeń musi spełnić dwa warunki:

  • uczeń musi uzyskać minimum 30% obecności na zajęciach z danego przedmiotu
  • uczeń musi posiadać minimum 3 oceny z danego przedmiotu


7. CO MUSZĘ ZROBIĆ ABY ZDAĆ DO KOLEJNEJ KLASY?

  • Uczeń klasy I, aby uzyskać promocję do klasy II musi uzyskać pozytywne oceny z minimum 10 obowiązkowych przedmiotów
  • Uczeń klasy II, aby zostać absolwentem musi uzyskać z 11 obowiązkowych przedmiotów oceny pozytywne oraz z tych przedmiotów musi zaliczyć egzaminy na minimum 30%

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaaktualizowano:
13 lipca 2020 r.