32
946
851
1412

Nie jest ważne kim się urodził,
ale czym się stał!

System punktacji i oceny uczniów.

 

 Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać poniższych zasad.

1. Procentowe odpowiedniki ocen:

Ocena

Procenty

Wybitny (W) powyżej 95%
Powyżej Oczekiwań (PO) od 82% do 95%
Zadowalający (Z) od 74% do 81%
Nędzny (N) od 50% do 73%
Okropny (O) od 30% do 49%
Troll (T) poniżej 30%


2. Waga a ocena w odniesieniu do ocen proponowanych i końcowych:

Ocena

Waga

Wybitny (W) powyżej 5,60
Powyżej Oczekiwań (PO) od 4,61 do 5,60
Zadowalający (Z) od 3,61 do 4,60
Nędzny (N) od 2,61 do 3,60
Okropny (O) od 1,61 do 2,60
Troll (T) poniżej 1,61

 
3. W zależności od formy sprawdzenia wiedzy uczeń zdobywa punkty za poszczególne oceny:

  W PO Z N O T
Egzamin/Sprawdzian
[waga 6]
30 20 15 10 0 -30 
Referat
[waga 5]
25 18 12 8 0 -20
Kartkówka
[waga 4]
20 15 10 5 0 -15
Zadanie dodatkowe
[waga 3]
25 20 15 10 5 -
Praktyka
[waga 3]
20
15
10
5
0
-10
Zadanie domowe/Odpowiedź
[waga 2]
15 10 8 5 0 -10
Praca na Lekcji/Zwykła ocena
[waga 1]
15 10 8 5 0 -10


4. Za konkursy oraz olimpiady nauczyciel zobowiązany jest uhonorować pracę uczniów dodatkowymi punktami. Według własnego uznania, może również wystawić ocenę o wadze max. 4.

OLIMPIADA
SZKOLNA MIĘDZYSZKOLNA
Msc. Punkty Galeony Msc. Punkty Galeony
I 120 120 I 270 270
II 90 90 II 210 210
III 60 60 III 150 150
Udział 30 30 Udział 90 90

           a) Konkursy 1 etapowe - maksymalnie 35 punktów.

           b) Konkursy wieloetapowe - maksymalnie 30 punktów za etap.

5. Aby zdać do klasy II, można mieć dwa Trolle (T) lub jedno nieklasyfikowanie (nkl).

6. Aby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, czyli zdać klasę II, należy mieć ze wszystkich przedmiotów oceny pozytywne. Nie można być nieklasyfikowanym.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Argo Magic School