0
0
0
0

Strona Główna Współpraca Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Nie jest ważne kim się urodził,
ale czym się stał!
System oceniania uczniów

Każdy Profesor nauczający w Argo Magic School ma obowiązek przestrzegać niżej wymienionych zasad. Za niedostosowanie się do regulaminu Dyrekcja ma prawo wyciągnąć konsekwencję.

1. OCENY PROCENTOWO

 • Wybitny (6): 97%-100%
 • Powyżej Oczekiwań (5): 90% - 96%
 • Zadowalający (4): 68% - 89%
 • Nędzny (3): 46% - 67%
 • Okropny (2): 45% - 31%
 • Troll (1): 30% - 0% 

2. PUNKTACJA ZA ZDOBYTE OCENY

WAGA OCENY

W

PO

Z

N

O

T

[6]
30 20 15 10 0 -30 
[5]
25 18 12 8 0 -20
[4]
20 15 10 5 0 -15
[3] 
25 20 15 10 5 -10
[2] 
15 10 8 5 0 -10
[1]
15 10 8 5 0 -10

3. GRATYFIKACJE ZA KONKURSY

 • za zwykły konkurs przedmiotowy uczeń może uzyskać max 40 pkt i 40 gal
 • za konkurs, który wymaga od ucznia kreatywności i większej pracy uczeń może uzyskać max. 70 pkt i 70 gal. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrekcja - Profesor zobowiązany jest przed przyznaniem większej puli punktów poinformować o tym Dyrekcję

4. GRATYFIKACJE ZA OLIMPIADY

SZKOLNA

MIĘDZYSZKOLNA

MIEJSCE PUNKTY GALEONY MIEJSCE PUNKTY GALEONY
I 120 120 I 270 270
II 90 90 II 210 210
III 60 60 III 150 150
UDZIAŁ 30 30 UDZIAŁ 90 90

5. FORMY UZYSKANIA KLASYFIKACJI

Aby zostać klasyfikowanym z przedmiotu uczeń musi spełnić dwa warunki:

 • uczeń musi uzyskać minimum 30% obecności na zajęciach z danego przedmiotu
 • uczeń musi posiadać minimum 3 oceny z danego przedmiotu

6. CO MUSZĘ ZROBIĆ ABY ZDAĆ DO KOLEJNEJ KLASY?

 • Uczeń klasy I, aby uzyskać promocję do klasy II musi uzyskać pozytywne oceny z minimum 9 przedmiotów
 • Uczeń klasy II, aby zostać absolwentem musi uzyskać z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne oraz musi zaliczyć egzaminy na minimum 30%

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaaktualizowano:
13 grudnia 2019 r.