Klasa 1

Klasa 2

Staż

Plan na cały tydzień »

0
0
0
0

Nick
Hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Problemy z logowaniem?
Przypomnij hasło!
System punktacji i oceny uczniów.
 

 Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać poniższych zasad.

1. Procentowe odpowiedniki ocen:

Ocena

Procenty

Wybitny (W) powyżej 95%
Powyżej Oczekiwań (PO) od 82% do 95%
Zadowalający (Z) od 74% do 81%
Nędzny (N) od 50% do 73%
Okropny (O) od 30% do 49%
Troll (T) poniżej 30%


2. Waga a ocena w odniesieniu do ocen proponowanych i końcowych:

Ocena

Waga

Wybitny (W) powyżej 5,60
Powyżej Oczekiwań (PO) od 4,61 do 5,60
Zadowalający (Z) od 3,61 do 4,60
Nędzny (N) od 2,61 do 3,60
Okropny (O) od 1,61 do 2,60
Troll (T) poniżej 1,60

 
3. W zależności od formy sprawdzenia wiedzy uczeń zdobywa punkty za poszczególne oceny:

  W PO Z N O T
Egzamin [waga 6] 30 20 15 10 0 -30 
Sprawdzian [waga 5] 25 18 12 8 0 -20
Kartkówka/Praktyka [waga 4] 20 15 10 5 0 -15
Zadania dodatkowe [waga 3] 20 15 10 5 0 -
Odpowiedź [waga 2] 15 10 8 5 0 -10
Zadania domowe [waga 1] 15 10 8 5 0 -10


4. Za konkursy oraz olimpiady nauczyciel zobowiązany jest uhonorować pracę uczniów dodatkowymi punktami. Według własnego uznania, może również wystawić ocenę o wadze 4.

  • Olimpiada międzyszkolna - maksymalnie 100 punktów za etap. Dla zwycięzcy całej olimpiady, pod warunkiem, że jest to uczeń naszej szkoły +200 punktów.

  • Olimpiada szkolna - maksymalnie 50 punktów za etap.  Dla zwycięzcy całej olimpiady +100 pkt.

           a) Konkursy 1 etapowe - maksymalnie 35 punktów.

           b) Konkursy wieloetapowe - maksymalnie 30 punktów za etap.

5. Aby zdać do klasy II, można mieć dwa Trolle (T) lub jedno nieklasyfikowanie (nkl).

6. Aby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, czyli zdać klasę II, należy mieć ze wszystkich przedmiotów oceny pozytywne. Nie można być nieklasyfikowanym.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Argo Magic School