32
1230
1221
2229

Są takie wydarzenia,
które przeżyte wspólnie muszą się zakończyć przyjaźnią.