32
946
851
1412

Nadejdzie czas,
w którym będziecie musieli wybierać między tym, co słuszne,
a tym, co łatwe.