0
0
0
0

Strona Główna Współpraca Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Nie jest ważne kim się urodził,
ale czym się stał!
System oceniania nauczycieli

Kadra Pedagogiczna Argo Magic School będzie oceniana przez Dyrekcję. Za niewywiązywanie się z obowiązków przewidziane są konsekwencje. Ocenie podlegać będą poniższe aspekty:

1. DZIENNIKI LEKCYJNE

 • za każdy dziennik dodany w dniu przeprowadzonej lekcji +4 pkt
 • za każdy dziennik dodany w terminie +2 pkt
 • za brak dodanego dziennika -3 pkt
 • za brak dodania zapisu z lekcji (loga) -1 pkt
 • za każde opóźnienie liczone co tydzień od daty lekcji -1 pkt (od tygodnia)

2. ZASTĘPSTWA

Za każde przeprowadzone zastępstwo nauczyciel otrzymuje +2 punkty. Natomiast jeśli doda dziennik lekcyjny w dniu przeprowadzonej lekcji uzyska bonusowe +2 punkty.

3. KONKURSY I OLIMPIADY

Każdy Profesor zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum jednego konkursu na stronie związanego z nauczanym przedmiotem oraz do pomocy w organizacji jednej zabawy podczas całego semestru. Niewywiązanie się z obowiązku oznacza -5 pkt.

 • za przeprowadzenie konkursu jednoetapowego +3 pkt
 • za przeprowadzenie olimpiady szkolnej +3 pkt
 • za przeprowadzenie olimpiady międzyszkolnej +6 pkt
 • za udział w konkursie na stronie (za każdy jeden konkurs) + galeony

UWAGA! Dyrekcja doda punkty po całkowitym rozliczeniu się z konkursu/olimpiady przez Profesora.

4. WIZYTACJE

Podczas całego semestru odbędzie się wizytacja z każdego przedmiotu. Aby zaliczyć wizytację Profesor musi uzyskać 75% oceny całościowej. Na ocenę składają się:

 • sprawiedliwe punktowanie uczniów (0-1pkt)
 • przygotowanie profesora do zajęć (0-1pkt)
 • ustawienie tematu zgodnie z planem nauczania (0-1pkt)
 • kontakt z uczniami (0-2pkt)
 • punktualność i przestrzeganie regulaminów (0-1pkt)
 • atrakcyjność lekcji (0-2pkt)
 • ocena uczniów (0-2pkt)

W sytuacji gdy Profesor niezaliczy wizytacji Dyrekcja omówi z nim błędy, a następnie odbędzie się wizytacja poprawkowa, która ma na celu sprawdzenie czy Profesor dostosował się do wzkazówek.

 • za zaliczenie wizytacji +3 pkt
 • za niezaliczenie wizytacji -3 pkt
 • za zaliczenie wizytacji poprawkowej +2 pkt
 • za niezaliczenie wizytacji poprawkowej -2 pkt

UWAGA! Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zaplanowanej wizytacji skutkuje wynikiem negatywnym.

5. DEKRETY INKWIZYTORA

Profesor ma obowiązek przestrzegania dekretów Inkwizytora. Za nieprzestrzeganie dekretów Profesor otrzymuje -3 pkt.

6. POZOSTAŁE

 • Obecność na radzie +2 pkt
 • Obecność na rozpoczęciu +2 pkt
 • Nieobecność na radzie/rozpoczęciu -2 pkt
 • Organizacja zabawy na czacie +2 pkt 
 • Pomoc Dyrekcji +3 pkt
 • Opieka nad domem +5 pkt 
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach -3 pkt

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaaktualizowano:
13 grudnia 2019 r.