32
1177
1221
2229

Nie jest ważne kim się urodził,
ale czym się stał!

System punktacji nauczycieli.

1. Dzienniki.

  • Za każdy dziennik dodany w terminie do 48h od daty przeprowadzenia lekcji +2 pkt.
  • Za każdy dziennik dodany po 48h, lecz do niedzieli godz. 21:00 bieżącego tygodnia +1 pkt.
  • Za brak dodanego dziennika -3 pkt.
  • Za każde opóźnienie liczone co tydzień od daty lekcji -1 pkt (od tygodnia).

2. Zastępstwa.

Za każde przeprowadzone zastępstwo nauczyciel otrzymuje +3 punkty, warunkiem ich uzyskania jest dodanie dziennika maksymalnie w 3 dni od przeprowadzenia lekcji. Wyjątkiem jest piątek - wtedy czas to 2 dni.

3. Konkursy i olimpiady.

Każdy nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić w ciągu roku minimum jeden konkurs. Niekoniecznie o tematyce związanej z nauczanym przedmiotem. Niewywiązanie się z obowiązku oznacza -3 punkty.

 • Punktacja za przeprowadzenie konkursu jednoetapowego +3 pkt.
 • Punktacja za przeprowadzenie konkursu wieloetapowego +2 pkt za każdy etap.
 • Punktacja za przeprowadzenie olimpiady szkolnej +6 pkt.
 • Punktacja za przeprowadzenie olimpiady międzyszkolnej +10 pkt.
 • Udział w konkursie na stronie (za każdy jeden konkurs) +1 pkt 
OLIMPIADA
SZKOLNA MIĘDZYSZKOLNA
MIEJSCE PUNKTY GALEONY MIEJSCE PUNKTY GALEONY
I 4 120 I 9 270
II 3 90 II 7 210
III 2 60 III 5 150
UDZIAŁ 1 30 UDZIAŁ 3 90

UWAGA! Punkty zostaną dodane po oficjalnym ogłoszeniu  wyników w newsie.

4. Inne.

 • Obecność na radzie +2 pkt.
 • Obecność na rozpoczęciu +2 pkt.
 • Zabawy na czacie +2 pkt za każdą.
 • Nieobecność na radzie/rozpoczęciu -2 pkt.
 • Opieka nad domem +5 pkt (na miesiąc).
 • Opieka nad stażystą +5 pkt (na miesiąc).
 • Obecność na zajęciach +2 pkt.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach -3 pkt.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Argo Magic School