0
0
0
0

Strona Główna Współpraca Samouczek Izba Pamięci Dyrekcja Argo Magic School
Jeśli chcesz poznać człowieka,
patrz jak traktuje podwładnych, a nie równych sobie.
System oceniania nauczycieli

Kadra Pedagogiczna Argo Magic School będzie oceniana przez Dyrekcję. Za niewywiązywanie się z obowiązków przewidziane są konsekwencje. Ocenie podlegać będą poniższe aspekty:

    1. DZIENNIKI LEKCYJNE

 • za każdy dziennik dodany w dniu przeprowadzonej lekcji +4 pkt
 • za każdy dziennik dodany w terminie +2 pkt
 • za brak dodanego dziennika -3 pkt
 • za brak dodania zapisu z lekcji (loga) -1 pkt
 • za każde opóźnienie liczone co tydzień od daty lekcji -1 pkt (od tygodnia)

    2. ZASTĘPSTWA

Za każde przeprowadzone zastępstwo nauczyciel otrzymuje +2 punkty. Natomiast jeśli doda dziennik lekcyjny w dniu przeprowadzonej lekcji uzyska bonusowe +2 punkty.

    3. KONKURSY I OLIMPIADY

Każdy Profesor zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum jednego konkursu na stronie związanego z nauczanym przedmiotem oraz do pomocy w organizacji jednej zabawy podczas całego semestru. Niewywiązanie się z obowiązku oznacza -5 pkt.

 • za przeprowadzenie konkursu jednoetapowego +3 pkt
 • za przeprowadzenie olimpiady szkolnej +3 pkt
 • za przeprowadzenie olimpiady międzyszkolnej +6 pkt
 • za udział w konkursie na stronie (za każdy jeden konkurs) + galeony

UWAGA! Dyrekcja doda punkty po całkowitym rozliczeniu się z konkursu/olimpiady przez Profesora.

    4. WIZYTACJA

Podczas całego semestru odbędzie się wizytacja z każdego przedmiotu. Aby zaliczyć wizytację Profesor musi uzyskać 75% oceny całościowej. Na ocenę składają się:

 • sprawiedliwe punktowanie uczniów (0-1pkt)
 • przygotowanie profesora do zajęć (0-1pkt)
 • ustawienie tematu zgodnie z planem nauczania (0-1pkt)
 • kontakt z uczniami (0-2pkt)
 • punktualność i przestrzeganie regulaminów (0-1pkt)
 • atrakcyjność lekcji (0-2pkt)
 • ocena uczniów (0-2pkt)

W sytuacji gdy Profesor niezaliczy wizytacji Dyrekcja omówi z nim błędy, a następnie odbędzie się wizytacja poprawkowa, która ma na celu sprawdzenie czy Profesor dostosował się do wzkazówek.

 • za zaliczenie wizytacji +3 pkt
 • za niezaliczenie wizytacji -3 pkt
 • za zaliczenie wizytacji poprawkowej +2 pkt
 • za niezaliczenie wizytacji poprawkowej -2 pkt

UWAGA! Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zaplanowanej wizytacji skutkuje wynikiem negatywnym.

    5. DEKRETY INKWIZYTORA

Profesor ma obowiązek przestrzegania dekretów Inkwizytora. Za nieprzestrzeganie dekretów Profesor otrzymuje -3 pkt.

    6. POZOSTAŁE

 • Obecność na radzie +2 pkt
 • Obecność na rozpoczęciu +2 pkt
 • Nieobecność na radzie/rozpoczęciu -2 pkt
 • Organizacja zabawy na czacie +2 pkt 
 • Pomoc Dyrekcji +3 pkt
 • Opieka nad domem +5 pkt 
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach -3 pkt

Podpisano:
Dyrekcja Argo Magic School
14 września 2014 r.

Zaaktualizowano:
13 grudnia 2019 r.